برج نور استادیوم

نقشه برج نور استادیوم

برج نور استادیوم

برج و دکل های استادیومی نوعی از برج های روشنایی هستند

که با کاربری ورزشی تولید می شوند و دارای سبدی متفاوت با برج های بکار رفته در سایر محیط ها هستند.

این سازه ها  هم از بعد ارتفاع و فیزیک پایه و هم محاسبات روشنایی و توان و تعداد پروژکتور مورد نیاز با توجه به شاخص های زیر طراحی می گردند:

1. نوع کاربری استادیوم

2.شرایط جوی منطقه

3. وسعت محوطه استادیوم

4. تعداد تماشاگران

5.استاندارد های اعلام شده :(سازمان لیگ ، AFC یا FIFA)

همچنین محاسبات نوری با استفاده از نرم افزار های پیشرفته مانند Calculux و Dialux انجام می شود.

پوشش این برج ها نیز معمولا از نوع گالوانیزه گرم بوده که در شرکت نیک نور به روش غوطه وری و با ضخامت متوسط 90 میکرون تولید می گردد.

هد آن ها نیز در دو نوع ثابت و متحرک مطابق با آیین نامه 519 و استاندارد های بین المللی تولید می شود.

نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت نیک نور

محصول ما را به اشتراک بگذارید