فرم نظرخواهی از مشتریان

نظر به اینکه شرکت نیک نور نظر دارد تمام تلاش خود را در جهت جلب رضایت مشتریان بکار ببرد، لذا خواهشمندیم با پیشنهادها و انتقادهای خویش، مدیران و کارکنان این شرکت را در انجام هر چه بهتر مسئولیتشان یاری فرمایید.

ارسال نظرات​ به صورت شفاهی

شما میتوانید با فشردن کلید زیر نظرات خود را به صورت شفاهی (ویس) برای ما ارسال نمایید.