تفاوت اتصال فلنجی با اتصال اورلپی چیست؟

چکیده : در این مطلب با اتصال قطعات (سکشنهای) دکل ها با استفاده از فلنج و یا به صورت اورلپ آشنا میشویم و مزیت هر یک را نسبت به دیگری بررسی خواهیم کرد.

مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه
تاریخ انتشار : 1398/09/26

تفاوت فلنچی با اورلپی

مقدمه

هنگام ساخت برج نور ، دکل دوربین و یا پایه چراغ بلند به جهت ایمنی بیشتر کار و سهولت در حمل و نقل ، بدنه از چند قطعه یا سکشن حداکثر 6 متری طراحی میشود که با استفاده از فلنج و یا به صورت اورلپ ، قطعات مختلف به یکدیگر متصل می شوند.

اتصال فلنجی

در این نوع اتصال از یک جفت فلنج استفاده میشود. قسمت بیرونی فلنج ها سوراخ های متعددی تعبیه شده است که به کمک پیچ و مهره به فلنج جفت خود متصل میشوند. ابعاد فلنج ، تعداد سوراخ های آن و پیچ و مهره ای که استفاده میشود متناسب با ارتفاع سازه، قطر سازه ودرنتیجه  فشاری که قرار است فلنج تحمل کند متفاوت می باشد. نکته ای که در این قسمت باید به آن توجه کرد، انتخاب پیچ و مهره مناسب است، به این معنا که به لحاظ ابعاد متناسب فلنج­­­­­­­­­­­­ها باشند.

اتصال اورلپی

از آنجایی که شکل بدنه این نوع سازه ها به صورت هرم ناقص می باشد قسمت های مختلف بدنه به صورت همپوشانی به یکدیگر متصل می شوند. به زبان ساده تر بالای قطعه اول ، داخل پایین قطعه دوم رفته و داخل همدیگر فیت می شود. این کار به کمک دستگاهی به اسم تیفورانجام می شود. شایان ذکر است در این روش نیازی به هیچ گونه جوشکاری و یا پیچ و مهره وجود ندارد.

مزیت اتصال اورلپی به اتصال فلنجی

  •  زیبایی و یکنواختی : از لحاظ زیبایی اتصال اورلپی به دلیل نداشتن فلنچ و مهره در بدنه، باعث می شود بدنه ی برج و یا پایه یک دست باشد و در نتیجه ظاهری زیبا تر نسبت به مدل فلنجی داشته باشد.
  •  قیمت : قیمت تمام شده اتصال به صورت اورلپ از مدل فلنجی کمتر است
  •  زمان ساخت : برای ساخت پایه هایی با اتصال به صورت اورلپ احتیاج به زمان نسب کمتری نسبت به اتصال فلنجی است.
  •  زمان مورد نیاز نصب : مدت زمان مورد نیاز برای نصب مدل اورلپی از مدل فلنچی کمتر است.

نکات مهم

اتصال فلنجی برای برج های نوری سبد متحرک ممکن نیست چراکه وجود فلنچها مانع از حرکت سبد در راستای بدنه می گردد.
ساخت پایه به صورت اورلپی علی رغم ظاهر ساده آنها نیازمند دقت و تجربه بالایی است چرا که ریزه کاری های فنی زیادی  در خمکاری ، برشکاری و رعایت شیب هرکدام از قطعات می بایست درنظر گرفته شود بنابراین می بایست توسط شرکتی انجام شود که تجربه و سابقه کافی را در ساخت این نوع پایه های داشته باشد و انتخاب شرکتهای تازه تاسیس ریسک بالایی دارد.