پایه دروازه ای

دکل های گاباری یا دروازه ای از دو پایه که در دو طرف مسیر قرار می گیرند و یک بازوی پیوسته تشکیل می شود که تابلو یا دوربین روی آن بسته می شود. تابلوهایی که برای آدرس دهی استفاده می شوند معمولا 300 تا 500 متر قبل از تقاطع ها نصب شده و به رانندگان برای تعیین مسیر کمک می کنند.

همچنین شرکت نیک نور قابلیت تولید دکل های گاباری عظیم و چندمنظوره با قابلیت نصب تابلوهای متغیر خبری(VMS) را نیز دارد.

نقشه پایه دروازه ای

نقشه پایه دروازه ای

محصول ما را به اشتراک بگذارید