دکل VMS

تابلو پيام متغير يك وسيله كنترل ترافيكي است كه پيام آن را بطور دستي، الكتريكي، مكانيكي و يا الكترومكانيكي مي‌توان تغيير داد تا به وسيله آن اطلاعاتي در مورد تراكم ترافيك، تصادف ترافيكي، عمليات عمراني و تعمير و نگهداري، شرايط سخت جوي، وضعيت جاده‌اي، وقايع و مناسبت‌هاي برنامه‌ريزي شده و ديگر حالت‌هاي ممكن و تسهيلات جاده‌اي مانند : پل‌هاي متحرك، باجه‌هاي عوارض، ايستگاه وزن كشي و … به نمايش درآورد.

تابلوهای پیام متغیر که به اختصار VMS نامیده می شوند از وسایل کنترل ترافیک محسوب می شوند که به منظور اطلاع رسانی به رانندگان در محل و به صورت بهنگام مورد استفاده قرار می گیرند. تابلوهای پیام متغیر به صورت دروازه ای یا برروی دکل VMS در شانه راه و یا به صورت بازو دار برروی مسیر نصب می شوند. اطلاعات برروی این تابلو ها عموما به صورت بهنگام نمایش داده می شوند. کنترل و ارسال این اطلاعات از یک مرکز و یا به صورت محلی انجام می‌شود. تابلوهای پیام متغیر برای تاثیرگذاری برروی رفتار رانندگی و اصلاح جریان ترافیک و عملکرد آن طراحی شده اند.

نقشه دکل VMS

نقشه دکل vms

کاربرد دکل و سازه VMS

 •  محصور نمودن سواره‌روها
 •  اعلام وضعيت ترافيك معابر شامل :
 •  اعلام سرعت مناسب براي بهينه كردن زمان سفر
 •  اعلام وضعيت باندهاي حركتي
 •  پيشنهاد مسير جايگزين
 •  اعلام هشدارهاي ضروري
 •  اعلام وضعيت تعمير راه
 •  محل واقعه
 •  نوع واقعه
 •  كيفيت واقعه
 •  محل پاركينگ‌ها و اعلام ظرفيت خالي هركدام از آنها
 •  تابلوهاي ايستگاههاي اتوبوس براي نمايش خط يا مسير ، زمان رسيدن اتوبوس و ظرفيت آن
 •  تابلوهاي فرودگاهي براي معرفي پروازها و دروازه‌هاي پرواز و زمان رسيدن هواپيماها
 •  تابلوهاي تبليغاتي بصورت تصاوير متحرك و گرافيكي در فروشگاهها و اماكن عمومي
 •  تابلوهاي سينمايي براي اعلام فيلم‌ها و ساعت و تاريخ نمايش آن و محل نمايش و اطلاعات ديگر مربوط به فيلم‌ها
 •  كتابخانه‌ها و مغازه‌ها براي اعلام ساعت كاردر روزهاي مختلف
 •  تابلوهاي نمايش امتيازها در سالن‌ها و استاديوم‌ها از مصارف ورزشي اين تابلوها مي‌باشند
 •  انحصاري نمودن خطوط
 •  تغيير جهت دادن خطوط ترافيك در ساعات مختلف در طي روز
 •  مديريت ترافيك و تغيير مسير در موارد مورد نياز
 •  آگاه‌سازي رانندگان از شرايط ترافيك بزرگراه و نحوه برخورد با وقايع همزمان 
 •  تغيير دادن خط سير آزادراه به آزادراه
 •  آگاه‌سازي رانندگان از وقايع خاص
 •  كنترل سرعت
 •  اخطار در مورد وضعيت‌هاي زيان‌آور
 •  تغييرات زيان‌آور و حالت‌هاي مقطعي محيطي مانند مه گرفتگي، ‌مه متصاعد شده از بخارهاي شيميايي، نزولات آسماني، گردو غبار، طوفان، بادو نظاير آنها.
 •  شرايط خطرناك روسازي راه مانند يخ‌زدگي ، لغزندگي ، آبگرفتگي و نظاير آنها . 
 •  وجود كاميون‌هاي حامل بارهاي سنگين
 •  كنترل گذرگاهها
 •  كنترل روگذرها و زيرگذرها
 •  كنترل ارتفاع ايمن گذرگاهها
 •  كنترل ايستگاههاي مهم
 •  كنترل ايستگاههاي اخذ عوارض
 •  پيام‌رساني از مقطع‌هاي مربوط به ساخت ، نگهداري و تعميرات
 •  تغييرات سرعت
 •  كنترل مسير
 •  استفاده از خطوط عبوري ويژه كنترل سواره‌رو
 •  حق مقدم به وسايل‌نقليه‌اي كه در برنامه‌ريزي انجام شده از اولويت نخست برخوردارند.

بانک نقشه دکل vms

مشخصات دکل VMS
ارتفاع
از 6 الی 8 متر (به طور معمول)
ساختار بدنه
چند وجهی
پوشش
گالوانیزه گرم
مونتاژ
پیچ و مهره مخصوص

نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت نیک نور

این صفحه را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter