دکل VMS

تابلو پيام متغير يك وسيله كنترل ترافيكي است كه پيام آن را بطور دستي، الكتريكي، مكانيكي و يا الكترومكانيكي مي‌توان تغيير داد تا به وسيله آن اطلاعاتي در مورد تراكم ترافيك، تصادف ترافيكي، عمليات عمراني و تعمير و نگهداري، شرايط سخت جوي، وضعيت جاده‌اي، وقايع و مناسبت‌هاي برنامه‌ريزي شده و ديگر حالت‌هاي ممكن و تسهيلات جاده‌اي مانند : پل‌هاي متحرك، باجه‌هاي عوارض، ايستگاه وزن كشي و … به نمايش درآورد.

تابلوهای پیام متغیر که به اختصار VMS نامیده می شوند از وسایل کنترل ترافیک محسوب می شوند که به منظور اطلاع رسانی به رانندگان در محل و به صورت بهنگام مورد استفاده قرار می گیرند. تابلوهای پیام متغیر به صورت دروازه ای یا برروی دکل VMS در شانه راه و یا به صورت بازو دار برروی مسیر نصب می شوند. اطلاعات برروی این تابلو ها عموما به صورت بهنگام نمایش داده می شوند. کنترل و ارسال این اطلاعات از یک مرکز و یا به صورت محلی انجام می‌شود. تابلوهای پیام متغیر برای تاثیرگذاری برروی رفتار رانندگی و اصلاح جریان ترافیک و عملکرد آن طراحی شده اند.

نقشه دکل VMS

نقشه دکل vms
 تابلو vms 

کاربرد دکل و سازه VMS

 •  محصور نمودن سواره‌روها
 •  اعلام وضعيت ترافيك معابر شامل :
 •  اعلام سرعت مناسب براي بهينه كردن زمان سفر
 •  اعلام وضعيت باندهاي حركتي
 •  پيشنهاد مسير جايگزين
 •  اعلام هشدارهاي ضروري
 •  اعلام وضعيت تعمير راه
 •  محل واقعه
 •  نوع واقعه
 •  كيفيت واقعه
 •  محل پاركينگ‌ها و اعلام ظرفيت خالي هركدام از آنها
 •  تابلوهاي ايستگاههاي اتوبوس براي نمايش خط يا مسير ، زمان رسيدن اتوبوس و ظرفيت آن
 •  تابلوهاي فرودگاهي براي معرفي پروازها و دروازه‌هاي پرواز و زمان رسيدن هواپيماها
 •  تابلوهاي تبليغاتي بصورت تصاوير متحرك و گرافيكي در فروشگاهها و اماكن عمومي
 •  تابلوهاي سينمايي براي اعلام فيلم‌ها و ساعت و تاريخ نمايش آن و محل نمايش و اطلاعات ديگر مربوط به فيلم‌ها
 •  كتابخانه‌ها و مغازه‌ها براي اعلام ساعت كاردر روزهاي مختلف
 •  تابلوهاي نمايش امتيازها در سالن‌ها و استاديوم‌ها از مصارف ورزشي اين تابلوها مي‌باشند
 •  انحصاري نمودن خطوط
 •  تغيير جهت دادن خطوط ترافيك در ساعات مختلف در طي روز
 •  مديريت ترافيك و تغيير مسير در موارد مورد نياز
 •  آگاه‌سازي رانندگان از شرايط ترافيك بزرگراه و نحوه برخورد با وقايع همزمان 
 •  تغيير دادن خط سير آزادراه به آزادراه
 •  آگاه‌سازي رانندگان از وقايع خاص
 •  كنترل سرعت
 •  اخطار در مورد وضعيت‌هاي زيان‌آور
 •  تغييرات زيان‌آور و حالت‌هاي مقطعي محيطي مانند مه گرفتگي، ‌مه متصاعد شده از بخارهاي شيميايي، نزولات آسماني، گردو غبار، طوفان، بادو نظاير آنها.
 •  شرايط خطرناك روسازي راه مانند يخ‌زدگي ، لغزندگي ، آبگرفتگي و نظاير آنها . 
 •  وجود كاميون‌هاي حامل بارهاي سنگين
 •  كنترل گذرگاهها
 •  كنترل روگذرها و زيرگذرها
 •  كنترل ارتفاع ايمن گذرگاهها
 •  كنترل ايستگاههاي مهم
 •  كنترل ايستگاههاي اخذ عوارض
 •  پيام‌رساني از مقطع‌هاي مربوط به ساخت ، نگهداري و تعميرات
 •  تغييرات سرعت
 •  كنترل مسير
 •  استفاده از خطوط عبوري ويژه كنترل سواره‌رو
 •  حق مقدم به وسايل‌نقليه‌اي كه در برنامه‌ريزي انجام شده از اولويت نخست برخوردارند.

بانک نقشه دکل vms

مشخصات دکل VMS
ارتفاع
از 6 الی 8 متر (به طور معمول)
ساختار بدنه
چند وجهی
پوشش
گالوانیزه گرم
مونتاژ
پیچ و مهره مخصوص

نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت نیک نور

این صفحه را به اشتراک بگذارید