پل عابر پیاده

نقشه پل عابر پیاده

نقشه پل عابر پیاده

پل عابر پیاده

پل عابرپیاده

پل عابر پیاده

 پل های عابر پیاده سازه هایی هستند که برای حفظ ایمنی شهروندان در محل های شلوغ و پرترافیک نصب می شوند و علاوه بر جنبه ایمنی ، قابلیت نصب تابلوهای تبلیغاتی را نیز دارند که این مسئله در محل های پرترافیک علاوه بر تامین هزینه های ساخت پل ، میتواند برای کارفرما جنبه درآمدزایی نیز داشته باشد.

این سازه ها بر روی حداقل دو پایه لوله ای یا چندوجهی نصب می شوند و می توانند به پله برقی یا آسانسور ویژه معلولین نیز مجهز گردند.

نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت نیک نور

محصول ما را به اشتراک بگذارید