پل عابر پیاده

نقشه پل عابر پیاده

پل عابر پیاده

پل عابرپیاده

 پل های عابر پیاده سازه هایی هستند که برای حفظ ایمنی شهروندان در محل های شلوغ و پرترافیک نصب می شوند و علاوه بر جنبه ایمنی ، قابلیت نصب تابلوهای تبلیغاتی را نیز دارند که این مسئله در محل های پرترافیک علاوه بر تامین هزینه های ساخت پل ، میتواند برای کارفرما جنبه درآمدزایی نیز داشته باشد.

این سازه ها بر روی حداقل دو پایه لوله ای یا چندوجهی نصب می شوند و می توانند به پله برقی یا آسانسور ویژه معلولین نیز مجهز گردند.

نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت نیک نور

محصول ما را به اشتراک بگذارید