فونداسیون پایه چراغ

نقشه فونداسیون پایه چراغ

فونداسیون پایه چراغ

فنداسیون پیش ساخته بتنی 

بتن پیش ساخته یک محصول تولید شده توسط ریخته گری بتن در یک قالب و یا فرم قابل استفاده مجدد است که سپس در یک محیط کنترل شده، به محل ساختمان حمل شده و در محل پروژه گذاشته می شود. 

با تولید بتن پیش ساخته در محیط کنترل شده یک فرصت برای درمان مناسب و کنترل نزدیک از طریق کارکنان کارخانه ایجاد می کند. استفاده از سیستم بتن پیش ساخته، مزیت های بالقوه زیادی را در سرتاسر محل ریخته گری بتن ارائه می دهد. فرآیند تولید برای بتن پیش ساخته در سطح زمین اجرا می شود که به امنیت پروژه کمک می کند. 

در ساخت بتن پیش ساخته نسبت به تهیه مخلوط بتن در محل ساختمان، یک کنترل بیشتر از کیفیت مواد و طرز کار در یک کارخانه پیش ساخته وجود دارد. از نظر مالی، اشکالی که در یک کارخانه پیش ساخته استفاده می شوند ممکن است صدها تا هزاران بار قبل از اینکه نیاز به جایگزینی داشته باشند، مورد استفاده قرار گیرند. این امر هزینه های شکل کار به ازای هر واحد را در کارخانه های پیش ساخته نسبت به ساخت بتن در محل کار کاهش می دهد.

با توجه به تولید قطعات در کارخانه، کیفیت ساخت آنها نسبت به قطعات تولید شده در کارگاه بالاتر بوده و از نظر زمان اجرا نیز، نسبت به سیستم های متداول، سریعتر است. روش سنتی ساختمان سازی در ساخت بتن مسلح شامل مراحل خاکبرداری و اجرای فونداسیون، قالب بندی و بتن ریزی میباشد که هر کدام از مراحل، بسته به عوامل مختلف زمان زیادی لازم دارند . با استفاده از این تکنولوژی می توان کاهش نیروی کار، کاهش زمان ساخت و ساز و نیز افزایش دقت و کیفیت را در صنایع پیش ساخته به ارمغان آورد. 

کار در یک محیط کنترل شده انجام می شود. جایی که ابزار، فضای کاری و توالی ساخت از پیش تعیین شده است. این ویژگی باعث افزایش ایمنی و نظم اجرایی بیشتری در محل سایت پروژه می شود. مکان تولید و ساخت قطعات پیش ساخته اغلب مسقف و محصور شده است،که اجرای کار را در هر شرایط نامساعد هوایی ممکن میسازد، ومنجر به اجتناب از تاخیر ناشی از شرایط نامساعد جوی شده است. زمان بیشتری را در مونتاژ قطعات در محل نصب صرفه جویی کرد. 

 

روشهای نوین ساختمان سازی که روشهای تولید صنعتی نامیده می شوند تا حد بسیار مطلوبی نقاط ضعف روشهای سنتی را می پوشاند. از جمله مزایای روش صنعتی عبارتند از: 

• استفاده بهینه از مصالح و در برخی موارد امکان بازیافت مصالح 

• افزایش سرعت و کاهش نازک کاری های غیر ضروری 

• کنترل کیفیت بالا • ایمنی بیشتر 

• صرفه جویی در مصرف انرژی 

• کاهش نیروی انسانی 

• مقاومت بهتر

نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت نیک نور

محصول ما را به اشتراک بگذارید