چراغ خیابانی

چراغ خیابانی

با توجه به تنوع لامپ هاي مورد استفاده در روشنايي معابر، وجود اطلاعات كافي براي انتخاب لامپ  امري ضروري است . از آنجا كه يكي از مهمترين گامها در طراحي سيستم روشنايي معابر، انتخاب    لامپ مي باشد، انتخاب لامپ بايد با توجه به ملاحظـات اقتصادي، زيبايي و نيز عملكرد سيستم   روشنايي انجام شود.در سيستم روشنايي معابر از لامپهاي زير استفاده مي شود :

 – لامپهاي بخار جيوه پرفشار

– لامپهاي فلورسنت

 – لامپهاي بخار سديم پرفشار

 –لامپهاي بخار سديم كم فشار

 –لامپهاي متال هاليد

در گذشته در سيستمهاي روشنايي معابر، از لامپهاي رشته اي نيز استفاده ميشد، اما امروزه منسوخ شده است.

انتخاب لامپ

يكي از عوامل مهم در انتخاب لامپ انرژي مصرفي آن است . اين عامل بايد با توجه به فاكتورهاي ديگري مثل ضريب برگردان رنگ، دماي محيط و ضريب تعميرو نگهداري، متعادل شود. انتخاب لامپ بايد باتوجه به مشخصه هايي نظير راندمان نوري، كارايي، طول عمر لامپ و همچنين ضريب برگردان رنگ نور لامپ و به گونه اي صورت پذيرد كه رنگ اجسام مانند رنگ آن ها در زير نور روز باشد.

معيار اصلي انتخاب لامپ هاي روشنايي در معبر، مو ازنه بين بهره نوري لامپ و طول عمر سرويس دهي آن است. اين مساله بر انتخاب توان لامپ اثر مي گذارد. اهميت مشخصات مربوط به رنگ نور و ضريب برگردان رنگ نور لامپ در روشنايي معابر نسبت به روشنايي داخلي ساختمان ها كمتر است.

محاسبات مربوط به نورپردازی نیز توسط مهندسان این شرکت با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی محیطی و محاسبات نوری مانند Calculux و Dialux انجام می گیرد و بهترین ترکیب فاصله بین پایه ها و توان و زاویه چراغ ها را به شما پیشنهاد می دهند.

نمونه کارهای انجام شده توسط شرکت نیک نور

محصول ما را به اشتراک بگذارید