نصب و اجرا

نصب و اجرای فونداسیون:

عملیات طراحی فونداسیون در مراحل زیر توسط نیک نور انجام میگیرد:

1.طراحی محاسبه و تعیین نقشه با توجه به شرایط زمین منطقه

2.حفاری،آجرچینی و آرماتور بندی

3. شابلون بندی ، بولت گذاری و بتن ریزی

همچنین محاسبه مصالح مورد نیاز به بهینه ترین صورت برای جلوگیری از هدر رفت مصالح انجام می گیرد.

مراحل نصب برج نور (روشنایی) با سبد متحرک:

نصب برج نور متحرک در مراحل زیر اجرا میگردد:

1.اسمبل و نصب برج روی فونداسیون.

2.نصب پروژکتورها تابلو برق و الکتروموتور گیربکس

3.کابل کشی و سربندی داخل دکل

4.نصب و تنظیم سیم بکسل،قرقره و متعلقات

5.راه اندازی تست و تحویل

6.آموزش به نماینده مشتری جهت بهره برداری صحیح محصول توسط نیروهای ماهر و مجرب این شرکت.

مراحل نصب برج نور (روشنایی) با سبد ثابت:

نصب و راه اندازیبرج نور های ثابت در مراحل زیر طی می شود:

1.اسمبل و نصب برج روی فونداسیون،نصب پروژکتورها کابل کشی و سربندی ،

2.نصب نردبان و حفاظ

3.راه اندازی تست و تحویل

4.آموزش به نماینده مشتری جهت بهره برداری صحیح محصول توسط نیروهای ماهر و مجرب این شرکت.

خدمات نصب و راه اندازی دیگر محصولات: