نصب و اجرا

عملیات طراحی فونداسیون در مراحل زیر توسط نیک نور انجام میگیرد:

  • طراحی محاسبه و تعیین نقشه با توجه به شرایط زمین منطقه
  • حفاری،آجرچینی و آرماتور بندی
  • شابلون بندی ، بولت گذاری و بتن ریزی
  • محاسبه مصالح مورد نیاز به بهینه ترین صورت برای جلوگیری از هدر رفت مصالح

مراحل نصب برج نور (روشنایی) با سبد متحرک

1) اسمبل و نصب برج روی فونداسیون

2) نصب پروژکتورها تابلو برق و الکتروموتور گیربکس

3) کابل کشی و سربندی داخل دکل

برج روشنایی متحرک
برج نور سبد متحرک

4) نصب و تنظیم سیم بکسل،قرقره و متعلقات

5) راه اندازی تست و تحویل

6) آموزش به نماینده مشتری جهت بهره برداری صحیح محصول توسط نیروهای ماهر و مجرب این شرکت.

مراحل نصب برج نور (روشنایی) با سبد ثابت

1) اسمبل و نصب برج روی فونداسیون،نصب پروژکتورها کابل کشی و سربندی

2) نصب نردبان و حفاظ

برج روشنایی ثابت
برج روشنایی ثابت

3) راه اندازی تست و تحویل

4) آموزش به نماینده مشتری جهت بهره برداری صحیح محصول توسط نیروهای ماهر و مجرب این شرکت