ip code یا درجه حفاظتی چیست؟

چکیده : در این مطلب با مفهوم درجه حفاظتی و معنای هر عدد در کنار عبارت IP را بررسی خواهیم کرد. همچنین در آخر با ذکر چند نمونه مثال به شرح کامل این موضوع خواهیم پرداخت.

مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه
تاریخ انتشار : 1399/03/07

مقدمه

هنگام ساخت چراغ خیابانی ، باکس یا هر تجهیز برقی دیگر متناسب با نوع کاربرد و موقعیت جغرافیایی آن، میزان مقاوت هایی را در برابر نفوذ آب یا گرد و خاک ، در نظر می گیرند که به آن درجه حفاظتی یا ip code می گویند. استانداردهایی که میزان مقاوت را مشخص می کند، توسط کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC) تنظیم می شود.

IP code

ingress protection (ip code) از دو عدد تک رقمی تشکیل شده است که بعد از عبارت IP ظاهر می شود. عدد اول همان سمت چپی، میزان مقاومت محصول در برابر گرد و غبار و عدد دوم در سمت راست تعیین کننده میزان مقاومت محصول در برابر آب می باشد. درجه مقاومت در برابر گرد و غبار از صفر تا شش و عددی که مقاومت در برابر آب را نشان می دهد از صفر تا نه قابل درجه بندی می باشد. در جدول زیر مفهوم هر عدد را بیان خواهیم کرد:

مقاومت در برابر گرد و غبار

مقاومت
عدد
0
عدم مقاومت
1
مقاوم در برابر اجسام جامد بزرگتر از 50 میلیمتر مانند اعضای بزرگ بدن مثل پشت دست ، مقاومتی در برابر اعضای کوچک ندارد.
2
مقاوم در برابر اجسام جامد بزرگتر از 12.5 میلیمتر، انگشت و اجسام مشابه
3
مقاوم در برابر اجسام جامد بزرگتر از 2.5 میلیمتر، ابزارآلات ، سیم های ضخیم
4
مقاوم در برابر اجسام جامد بزرگتر از 1 میلیمتر، بیشتر سیم ها ، پیچ ها و غیره
5
محافظت شده در برابر غبار ورود غبار کاملا مسدود نشده ، لیکن ورود غبار در حدی نیست که باعث ایجاد مشکل در روند کار قطعه شود.کاملا مقاوم در برابر اجسام
6
ضد گرد و غبار

مقاومت در برابر آب

مقاومت
عدد
0
عدم مقاومت
1
قطرات آب، اما قطرات آبی که به صورت عمودی ریخته شوند تاثیر مخربی ندارد
2
قطرات آب، اما قطرات آب که به صورت عمودی ریخته می شوند نمی تواند تاثیر مخربی داشته باشند ، حتی اگر قطعه تا 15 درجه زاویه داشته باشد
3
پاشش آب، قطرات پاششی به صورت عمودی نمی تواند تاثیر تخریبی بر روی قطعه تا 60 درجه چرخش داشته باشد
4
ریزش آب از هر جهتی تاثیر نامطلوبی بر فعالیت قطعه ندارد
5
آب پرفشار آب ریخته شده از نازل 6.3 میلی متری از هر زاویه ای نمی بایست اثر مخرب داشته باشد.
6
آب ریخته شده به وسیله جت های پر فشار تا نازل 12.5 میلی متری تاثیر مخربی ندارد.
7
ورود آب به مقدار مخرب در شرایط مشخص فشار و زمان نمی بایست تا عمق 1 متری زیر آب ممکن باشد.
8
قطعه مورد بحث برای قرار گرفتن یکسره در شرایط مشخص شده به وسیله تولید کننده مناسب است، ولی در هر صورت برای برخی تجهیزات این به آن معنی است که آب می تواند وارد قطعه شود ، ولی نه به آن مقدار که باعث اثرات مخرب شود.

برای بهتر درک کردن این موضوع، چند نمونه مثال می زنیم

ip 67 : مقاومت کامل محصول در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق کمتر از یک متر
ip 66 : مقاومت کامل محصول در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاومت در برابر پاشیده شدن آب با فشار قوی
ip56 : مقاومت نسبی محصول در برابر نفوذ گرد و غبار، مقاومت در برابر پاشیده شدن آب با فشار قوی